3 comments

  1. salam. khaste nabashid.
    web khili khob va shiki darid .man az tamame siteton didan kardam vasam khili jaleb bod ke tamame axi ke gereftid monhaser be fard va ide jalebi bod ba goshi. keifiyat ax khili khob bod ba soje haye motenasebe .
    tabrik migam beheton. moafagh o piroz bashid.

Post a new comment