دخیلهای کلیسای حضرت مریم . ازمیر . خرداد ۱۳۹۳

عکس با گوشی موبایل