دسته: عکاسی با موبایل

واشینگتن مقابل مقبره آبراهام لینکلن

دخیلهای کلیسای حضرت مریم . ازمیر . خرداد ۱۳۹۳ عکس با گوشی موبایل

عکس با موبایل iphone5 . نخواهم رفت / I won’t go

عکس با موبایل iphone5 . Domination of Colors / سلطه رنگها

عکس با موبایل iphone5 . سرانجام…

ایستارو . در جاده های ارومیه از داخل اتوبوس عکس با موبایل iphone5

عکس با موبایل iphone5 . آفریقا . کنیا . مومباسا . مدرسه خیریه