برچسب: colored

* گاهی یک تلنگر کافیه تا تمام معادلات زندگی بهم بریزه …