برچسب: exit

این روزها عجب ولوله ای در شهر به پاست و سکوت میکنیم تا درین میان …

* گاهی یک تلنگر کافیه تا تمام معادلات زندگی بهم بریزه …