برچسب: iphone

دخیلهای کلیسای حضرت مریم . ازمیر . خرداد ۱۳۹۳ عکس با گوشی موبایل

ایستارو . در جاده های ارومیه از داخل اتوبوس عکس با موبایل iphone5