برچسب: Mohsen namjo

کاشان . کویر . تابستان 85 | Iran . Kashan . Desert

فرياد زد:مي دانم برای کشتن من آمده ای، پس نترس ‏تو فقط   يک مرد را مي کشي.‏

نخست به دست ها و پاهایش شليک کرد و بعد به سينه ا ش , در حالي که  از درد به خود مي پيچيد ‏‏9 بار به  وی  شليک کرد و سرانجام گلويش را هدف گرفت.… او جان سپرد.‏

دست هایش را از تن جدا کردند و جسدش که به گفته شاهدان به شمايل مسيح مي ماند , دفن کردند.

و بدین سان او در اذهان به خاطره ها پیوست.‏

پیدا کنیدش دوباره
بگو دوباره بمیرد
شاید دستم را بگیرد

دانلود  آهنگ “سیرا ماسترای تنهابا صدای محسن نامجو

[dewplayer:http://www.hamidi.ir/arafile/mohsn.namjoo_siera.mastra.mp3]

آهنگ و کلیپ اصلی در ادامه مطلب